Benedensluis Mechelen

Beste clublid, beste bezoeker,


Om onze haven te bereiken moet je door de Benedensluis van Mechelen. Vroeger was deze sluis zeer moeilijk om in aan te leggen. Sinds Waterwegen en Zeekanaal (de voorloper van De Vlaamse Waterweg) er sinds september 2012 een drijvende steiger van 30 meter lengte heeft in aangelegd, is het een plezier om nu door deze sluis te varen. Let wel, om naar of weg van Mechelen te varen ben je wel steeds gebonden aan gelimiteerde tijden daar de Dijle een getijderivier is.


De Benedensluis wordt bediend de weekdagen en de zaterdag tussen 06h00 en 22h00. Tijdens het vaarseizoen voor de pleziervaart (van 1 mei tot 30 september) wordt deze sluis ook bediend op de Zon- en feestdagen tussen 10h00 en 18h00.

De bedieningstijden van de sluis zijn van 3 en een half uur vóór hoogwater tot 3 en een half uur na hoogwater in de sluis.


Rekening houdend met al deze gegevens, vind je in het submenu per dag een overzicht van de bedieningstijden van de Benedensluis.


Je kan ook via deze link de getijtafels downloaden voor de hele Vlaamse regio, uitgegeven door de Vlaamse Hydrogafie.


Nuttige info:

De benedensluis is te bereiken via:


Marifoon: VHF kanaal 20


G.s.m.: (0032) (0)470 90 51 12

De nieuwe vlottende steiger in de Benedensluis van Mechelen