Home

Mechlinia Marina Club vzw

Beste bezoeker,

 

Welkom op de site van Mechlinia Marina Club vzw, afgekort MeMaC vzw.

Wij zijn een nieuw opgerichte yachtclub, gelegen in het hartje van Mechelen.

Op de volgende pagina's kom je meer te weten over ons.

 

BELANGRIJKE MEDEDELING

 

Beste bezoeker,

Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) voert belangrijke werken uit aan de sluisdeuren van de Benedensluis in Mechelen.

Na een eerste planning heeft WenZ ons een gewijzigde planning van de werken aan de Benedensluis te Mechelen doorgestuurd.

Indien u ons wilt bezoeken, graag dan onderstaande tekst aandachtig te willen lezen.

 

Planning van de stremmingen aan de Benedensluis te Mechelen in het kader van de renovatie van de sluis.

- Vanaf heden tot en met 31 juli 2016 is de sluis terug volledig in werking.

Op 1 augustus starten fase 2: vloeddeuren Benedenhoofd:

- Van 1/8/2016 tem 5/8/2016: volledige stremming van de sluis

- Van 6/8/2016 tem 4/9/2016: gedeeltelijke stremming: bediening in functie van de waterstand (*)

- Van 5/9/2016 tem 9/9/2016: volledige stremming van de sluis

- Van 10/9/2016 tem 16/9/2016: gedeeltelijke stremming: bediening in functie van de waterstand (*)

Er worden hiervoor de nodige berichten aan de schipperij opgesteld die tevens worden omgeroepen via Radio Oostende. Gelieve dit tevens proactief mee te delen aan de schepen met bestemming keerdok Mechelen. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de perioden van gedeeltelijke stremming. Hierbij is er enkel schutting mogelijk indien de waterstand van de Beneden-Dijle lager staat dan de waterstand in het keerdok.

(*) Hierdoor gelden er volgende – strikt op te volgen - instructies:

- Opvarende schepen komen rond hoogwater of na hoogwater te Mechelen aan. Schepen varen kolk in. Van zodra de waterstand van Benedendijle voldoende gedaald is, zal de eigenlijke schutting gestart worden. Hoogwater in Mechelen is ca. 1u15 min later dan hoogwater te Antwerpen.

- Afvarende schepen maken duidelijke afspraken met de bedienaars. De deuren van bovenhoofd kunnen pas worden geopend als de waterstand op de Benedendijle voldoende gedaald is of indien het zeker is dat de deuren gesloten zijn vóórdat het waterpeil Benedendijle 50 cm lager is dan waterpeil keerdok.

- Bij opkomend tij: deuren bovenhoofd moeten gesloten zijn vóórdat waterpeil Benedendijle 50 cm lager is dan waterpeil keerdok. (geladen beroepsvaart wordt niet geschut bij opkomend tij; venster is hier te klein)

- Bij afgaand tij: sluisdeuren bovenhoofd worden pas geopend zodra waterpeil Beneden-Dijle 25 cm lager is dan waterpeil keerdok

- De afwaartse drempel van de sluis ligt op 0,6 mTAW.

Goede afspraken met de sluisbedienaars zijn meer dan gewoonlijk noodzakelijk. Jachten dienen vooraf de Benedensluis te Mechelen te contacteren.

 

Naam/Functie

Benedensluis Mechelen

 

Mobile: +32476914821

Radio communicatie

Benedensluis Mechelen

Channel: 20

 

Indien u twijfels hebt over de exacte bedieningstijden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de hierboven genoemde sluis.

Ondanks deze ongemakken hopen wij toch om jullie te mogen verwelkomen!

Enkele sfeerbeelden

Uw weerbericht

Laatste update: 20 mei 2016

Copyright © 2013 . All Rights Reserved by fdp-creations